Portfolio

Mia Seppälä

IMG_4384Itäkeskus, Hansakuja, Helsinki 30.7. – 5.8.2018, installaatio – prosessi, performanssi
Nämä teokset valikoituivat portfoliooni, koska ne kuvastavat parhaiten työskentelyni liikettä ja suuntaa juuri nyt. Yhdistävänä ja keskeisenä tekijänä niissä on paneutuminen niin inhimillisen kuin ei-inhimillisen materian aktiiviseen prosessuaalisuuteen ja vuorovaikutukseen. Teoksissa on nähtävissä myös kiinnostus tutkia laajalti eri diskurssien materiaalisuuksia, kuten inhimillinen ruumiillisuus, digitaalinen teknologia, aineelliset ja sosiaaliset ympäristöt.
Sunrise venue, jatkuva installaatio, Itäkeskus, Hansakuja 2016-2018
Olen kuvannut Itäkeskuksen kauppakeskuksessa vuoden 2016 alusta tiettyä kohtaa, jossa sijaitsi Sunrise niminen myymälä. Kiinnitin huomiota myymälän omistajan tapaan järjestää myyntipaikkansa esineet päivän päätteeksi. Tässä “installoivassa” toiminnasssa oli tietty systemaattinen ote, joka yllytti kuvitteluun taipuvaista mieltäni. Vuoden 2017 lopulla liike yllättäen lopetti, ja sen takaa paljastui pieni vitriinimäinen tila. Sain luvan käyttää tilaa teokseni osana ja versioin Sunrise venue nimeä kantavan, jatkuvan installaation.Itäkeskus, Teos jatkuu kuluvan vuoden joulukuussa Galleria Lapinlahteen rakentuvan performatiivisen version muodossa. 
Sunrise and flowers  https://vimeo.com/284509030
Paint the Sunrise https://vimeo.com/289696156

This slideshow requires JavaScript.

 

intra-aktio Hitsaaja patsaalla, Tuntematon kaupunki projekti 2017, performanssi, kesto 20 min.
Lähtökohtana oli kuvanveistäjä Aukusti Veuron Vallilassa sijaitseva, vanhan Heteka Oy:n edessä seisova Hitsaaja patsas (1948). Saman rakennuksen toisella puolella, toisen sisäänkäynnin vieressä, on tyhjä patsaan jalusta jonka käyttötarkoitus on jäänyt arvoitukseksi. Oliko patsaita alunperin kaksi? Entä liittyivätkö ne jollain tapaa toisiinsa? Tämän mysteerin äärellä toteutin intra-aktion Hitsaaja patsaalla Heteka Oy:n pihalla Vallilassa 2017 Tuntematon Kaupunki tapahtumassa

This slideshow requires JavaScript.

 

Moottorisänky, ja muita palkintoja, HAM-kulma, Kuvan kevät 5. -28.5.2017, installaatio – prosessi, performanssi 
HAM-kulmassa teokseni muotoutui tilan rakennetta hyödyntävän installaation ympärille, jonka elementit muodostivat teoksen tapahtumallisen näyttämön. Tori.fi – kirpputorisivuston estetiikkaan perustuvat Silisec-vedokset vaihtoivat omistajaa näyttelyn aikana järjestämässäni Arvontatilaisuudessa. Teokseni arpajaiskaava poikkesi totutusta sikäli, että vain nimikirjoituksensa ja yhteystietonsa arvontalaatikkoon luovuttaneet osallistuivat teosarvontaan. 
HAM-kulman teoksen täkeänä osana oli Katalogi, josta kävivät ilmi arvottavien teosten tarinat. Katalogi toimi avaimena teoksen monivaiheiselle prosessille. Yleisöllä oli mahdollisuus saada katalogi mukaansa ja lukea se halutessaan myöhemmin. Se oli koottu siten, että oli mahdollista lukea se myös omana erillisenä teoksenaan. Katalogissa esitellyt, arpajaispalkintoja (Silisec-vedoksia) vastaavat kuvat on esitetty tekstin yhteydessä siten, että ne yhdessä muodostavat metaforan kaltaisia mielleyhtymiä. 
 katalogi: https://miaseppala.files.wordpress.com/2017/03/katalogimia-seppc3a4lc3a4.pdf
Tilaisuuden jälkeen pakkasin arvotut teokset ja asetin ne osaksi installaatiota. Laitoin teokset paperikasseihin, joissa luki palkinnon voittaneiden henkilöiden nimet. Tämän jälkeen otin yhteyttä voittajiin ja annoin ohjeet mistä teokset voi noutaa. Ilahduttavan moni haki palkintonsa.

This slideshow requires JavaScript.

 

Tapaus Kela-kortti
Kela-kortti on eräänlainen suomalaisen identiteetin tae. Se vaikutti riittävän tunnistettavalta kohteelta, jonka kautta pääsin pohtimaan kansallisen identiteettimme määrittymistä. 
Kulttuurimme monipuolistuminen aiheuttaa toisinaan ristiriitaisia ja vastakkaisiakin mielipiteitä kansalaisten keskuudessa, varsinkin kun puhutaan maahanmuuttajien oikeuksista tai velvollisuuksista suomalaista yhteiskuntaa kohtaan. Kun maahan muuttaneen tilanne on ratkaistu siten, että hänet on katsottu kuuluvaksi sosiaaliturvan piiriin, hän voi saada Kela-kortin. Se on eräänlainen tasavertaisuuden symboli suhteessa kantaväestöön. Teokseni käsittelee kansallisen identiteetin monipuolistumista absurdin näkökulmasta. 
Toteutus Tämän toteuttamiseksi käytännössä skannasin oman Kela-korttini ja tyhjensin sen henkilökohtaiset tiedot. Omien tietojeni tilalle siirsin henkilötietoja tietokannasta, jota koodausohjelma alkoi arpoa sattumanvaraisesti. Kyseisiä nimien ja sosiaaliturvatunnusten yhdistelmiä ei siis ”oikeasti” ollut olemassa. Tavoitteenani oli saada aikaan kortti, jossa nimet ja sotu-numerot vaihtuvat kiihtyvään tahtiin. Tulostin näin saaduista Kela-korteista sattumanvaraisen otannan, ja toteutin stop-motion animaationi: ”If your card disappears”.
Esittäminen Vuonna 2016 installoin vanhaan toimistotilaan teoksen: ”Office in the office”, osaksi ryhmänäyttelyä ”Perpendicular”, Mäkelänkatu 60 Helsinki. Tila edusti toimistoa jo valmiiksi, joten sinne oli luonteva rakentaa vastaanottohuone, joka parodisoi viranomaisen valta-asetelmaa suhteessa yksilöön. Teoksessa viranomainen on virkailija, joka on = tyhjä teräskeinu + melankolinen kuvasarja teräslaatikossa.
If your card disappears:
https://vimeo.com/188273494

 

Advertisements